آخرین قیمت ها

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 3178

دارای سهمیه 700 تنی از اداره غله و ظرفیت تولید 300 تن روزانه
متراژ 11500
تماس
09111721340

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 3177

فروش معدن و کارخانه شن و ماسه در حال تولید
دارای معدن سنگ با کیفیت و مناسب
دارای دستگاه تولید کم کارکرد و قوی
تماس
09203021138

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

فروش کارخانه در نور

فروش کارخانه در نور فروش کارخانه کارخانه کارخانه در نور

سوله کارخانه با ۱۱۰۰ متر زمین . بر جاده هراز . ۲ کیلومتری پلیس راه . با پروانه و سند

آگهی دهنده: جعفر حسن نژاد

مازندران - نور

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 3159

سوله کارخانه با ۱۱۰۰ متر زمین . بر جاده هراز . ۲ کیلومتری پلیس راه . با پروانه و سند
تماس
09111251214

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2174

قیمت شهرک صنعتی آمل
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی آمل در سال 1398 موجود است 
برای خرید در شهرک صنعتی آمل به شرکت شهرک های صنعتی مازندران مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2175

قیمت شهرک صنعتی آمل امامزاده عبدالله 
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی آمل امامزاده عبدالله  در سال 1398 موجود است 
برای خرید در شهرک صنعتی آمل امامزاده عبدالله به شرکت شهرک های صنعتی مازندران مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2176

قیمت شهرک صنعتی بابل 
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بابل در سال 1398
برای خرید در شهرک صنعتی بابل به شرکت شهرک های صنعتی مازندران مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2177

قیمت شهرک صنعتی گلوگاه
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی گلوگاه در سال 1398 موجود است
برای خرید و اطلاعات بیشتر در شهرک صنعتی گلوگاه به شرکت شهرک های صنعتی مازندران مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2178

قیمت شهرک صنعتی بابلسر
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بابلسر در سال 1398 موجود است
برای اطلاعات بیشتر در شهرک صنعتی بابلسر به شرکت شهرک های صنعتی مازندران مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2179

قیمت شهرک صنعتی بهشهر
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بهشهردر سال 1398 
برای خرید و اطلاعات بیشتر در شهرک صنعتی بهشهر به شرکت شهرک های صنعتی مازندران مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2180

قیمت شهرک صنعتی جویبار
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی جویباردر سال 1398 
برای خرید در شهرک صنعتی جویباربه شرکت شهرک های صنعتی مازندران مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2181

قیمت شهرک صنعتی چالوس
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی چالوس در سال 1398 موجود است
برای خرید و اطلاعات بیشتر در شهرک صنعتی چالوس به شرکت شهرک های صنعتی مازندران مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2182

قیمت شهرک صنعتی ساری
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی ساری در سال 1398
برای خرید و اطلاعات بیشتر در شهرک صنعتی ساری به شرکت شهرک های صنعتی مازندران مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازندران - آمل

قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازندران - آمل

قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازندران - نور

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان

مازندران - آمل

قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ تومان

مازندران - امامزاده عبدالله

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مازندران - بابل

قیمت : ۱۳۵,۰۰۰ تومان

مازندران - گلوگاه

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ تومان

مازندران - بابلسر

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مازندران - بهشهر

قیمت : ۱۴۵,۰۰۰ تومان

مازندران - جویبار

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مازندران - چالوس

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مازندران - ساری
مورد اعتماد

قیمت : ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مازندران - بهشهر
loader