آخرین قیمت ها

۴۸,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2517

قیمت شهرک صنعتی قروه 2
برای خرید زمین در شهرک صنعتی قروه  2 به شرکت شهرک های صنعتی کردستان مراجعه کنید
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی قروه 2 در سال 1398 موجود است

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۵۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 2514

قیمت شهرک صنعتی سنندج 2
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی سنندج 2 در سال 1398 موجود است
برای خرید واطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی سنندج 2 به شرکت شهرک های صنعتی کردستان مراجعه کنید
 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۴۷,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 2511

قیمت شهرک صنعتی دیواندره
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی دیواندره در سال 1398 موجود است
برای اطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی دیواندره به شرکت شهرک های صنعتی کردستان مراجعه کنید
 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمکعب

آخرین بروز رسانی

4 هفته پیش

شماره آگهی: 2520

قیمت شهرک صنعتی صاحب
برای اطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی صاحب به شرکت شهرک های صنعتی کردستان مراجعه کنید
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی صاحب در سال 1398

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۰۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 2509

قیمت شهرک صنعتی بانه
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بانه در سال 1398 موجود است
برای خرید واطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی بانه به شرکت شهرک های صنعتی کردستان مراجعه کنید
 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3287

کارخانه صنعتی به مساحت حدودا ٥٠٠٠ متر
ابتدای شهر از سمت زنجان، موقعیت تجاری، بر جاده اصلی
قیمت کارشناسی دادگستری ٣،١١٨،٠٠٠،٠٠٠ سه میلیارد و صد و هجده میلیون میباشد
قابل تبدیل کاربری

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

فروش سوله صنعتی در سنندج

فروش سوله صنعتی در سنندج فروش سوله صنعتی فروش سوله سوله سوله صنعتی در سنندج سوله صنعتی

یک واحد سوله 135 متری درشهرک صنعتی شماره یک جنب کارخانه شیر دارای امتیازات آب وبرق سه فاز صنعتی بالکن 60 متری وحیات 20 متری در پارکینگ اول به قیمت مناسب به فروش می رسد.فقط فروش قصد معاوضه ندارم .توضیحات کامله لطفا از سر کنجکا...

آگهی دهنده: جعفر حسن نژاد

كردستان - سنندج

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 ماه پیش

شماره آگهی: 3204

یک واحد سوله 135 متری درشهرک صنعتی شماره یک جنب کارخانه شیر دارای امتیازات آب وبرق سه فاز صنعتی بالکن 60 متری وحیات 20 متری در پارکینگ اول به قیمت مناسب به فروش می رسد.فقط فروش قصد معاوضه ندارم .توضیحات کامله لطفا از سر کنجکاوی زنگ نزنید.
تماس
09187884018

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 ماه پیش

شماره آگهی: 2545

قیمت شهرک صنعتی سروآباد 2
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی سروآباد 2  در سال 1398 
برای خرید واطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی سروآباد 2  به شرکت شهرک های صنعتی کردستان مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 ماه پیش

شماره آگهی: 2546

قیمت شهرک صنعتی یوسف آباد دهگلان
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی یوسف آباد دهگلان در سال 1398 
برای خرید واطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی یوسف آباد دهگلان به شرکت شهرک های صنعتی کردستان مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۷۸,۰۳۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 ماه پیش

شماره آگهی: 2510

قیمت شهرک صنعتی بیجار
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بیجار در سال 1398 موجود است
برای خرید واطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی بیجار به شرکت شهرک های صنعتی کردستان مراجعه کنید
 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۷۸,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 ماه پیش

شماره آگهی: 2512

قیمت شهرک صنعتی سقز
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی سقز در سال 1398 
برای خرید واطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی سقز به شرکت شهرک های صنعتی کردستان مراجعه کنید
 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۹۷,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 ماه پیش

شماره آگهی: 2513

قیمت شهرک صنعتی سنندج 1
برای خرید واطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی سنندج 1 به شرکت شهرک های صنعتی کردستان مراجعه کنید
 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان

كردستان - قروه

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان

كردستان - سنندج

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان

كردستان - دیواندره

قیمت : ۱۰۲,۰۰۰ تومان

كردستان - بانه

قیمت : ۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كردستان - بیجار

قیمت : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

كردستان - سنندج

قیمت : ۷۸,۰۳۰ تومان

كردستان - بیجار

قیمت : ۷۸,۰۰۰ تومان

كردستان - سقز

قیمت : ۱۹۷,۰۰۰ تومان

كردستان - سنندج
loader