آخرین قیمت ها

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

2 ساعت پیش

شماره آگهی: 1335

قیمت این طرح برابر است با مبلغ 2500000 تومان

مدت نگارش یک هفته می باشد.

برای خرید طرح با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس: اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

7 ساعت پیش

شماره آگهی: 1119


قيمت طرح توجیهی تولید نخ خیاطی و گلدوزی  به مبلغ 2500000تومان مي باشد
مدت نگارش يک هفته است.
براي خريد با شماره زير تماس بگيريد.
09198133353
 

شماره تماس:09198133354

آدرس:اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

11 ساعت پیش

شماره آگهی: 1386

قیمت این طرح برابر است با مبلغ 2500000 تومان.

مدت نگارش یک هفته می باشد.

برای خرید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس: اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

19 ساعت پیش

شماره آگهی: 1368

قیمت این نمونه طرح برابر با مبلغ 2500000 تومان است.

مدت نگارش یک هفته است.

برای خرید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس: اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

21 ساعت پیش

شماره آگهی: 632

قيمت اين طرح به مبلغ 2500000تومان مي باشد
مدت نگارش يک هفته است.
براي خريد با شماره زير تماس بگيريد.
09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس:اصفهان

اصفهان - اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

22 ساعت پیش

شماره آگهی: 1217

قیمت طرح توجیهی بازیابی نقره از فیلم برابر با 2500000 ت.مان است
مدت نگارش یک هفته است
برای خرید با شماره زیر تماس فرمایید
09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس:اصفهان

اصفهان - اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 1466

قیمت طرح توجیهی تولید گوگرد بنتونیتی

برابر با مبلغ 2500000 تومان است
مدت نگارش يک هفته است.
براي خريد با شماره زير تماس بگيريد.
09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس:اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 711


قيمت اين طرح به مبلغ 2500000تومان مي باشد
مدت نگارش يک هفته است.
براي خريد با شماره زير تماس بگيريد.
09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس:اصفهان

اصفهان - اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 1156

قیمت طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش برابر 2500000 تومان است
مدت نگارش یک هفته است
برای خرید با شماره زیر تماس فرمایید

09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس:اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 577


قیمت این طرح به مبلغ 2500000تومان می باشد
مدت نگارش یک هفته است.
برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید.
09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس:اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 570


قیمت این طرح به مبلغ 2500000تومان می باشد
مدت نگارش یک هفته است.
برای خرید با شماره زیر تماس بگیرید.
09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس:اصفهان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 1152


قيمت اين طرح به مبلغ 2500000تومان مي باشد
مدت نگارش يک هفته است.
براي خريد با شماره زير تماس بگيريد.
09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس:اصفهان

قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
loader