آخرین قیمت ها

فروش گیلاس صادراتی

فروش گیلاس تک دانه صادراتی در اصفهان در دو نوع قاهری وآزادی به صورت عمده 

آگهی دهنده: امیرحسین شفیعیون

اصفهان - اصفهان

۱۱,۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

10 ماه پیش

شماره آگهی: 1360

فروش گیلاس تک دانه صادراتی در اصفهان در دو نوع قاهری وآزادی به صورت عمده 

شماره تماس:09203101581

آدرس:

گیلاس عمده صادراتی

فروش گیلاس عمده صادراتی به صورت عمده و در ظرف های پنج کیلویی در دو نوع قاهری و آزادی در اصفهان

آگهی دهنده: امیرحسین شفیعیون

اصفهان - اصفهان

۱۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1358

فروش گیلاس عمده صادراتی به صورت عمده و در ظرف های پنج کیلویی در دو نوع قاهری و آزادی در اصفهان

شماره تماس:09203101581

آدرس:

گیلاس صادراتی تک دانه اصفهان

گیلاس صادراتی اصفهان

آگهی دهنده: امیرحسین شفیعیون

اصفهان - اصفهان

۱۴,۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1350

گیلاس صادراتی اصفهان

فروش انواع گیلاس صادراتی 

 این گیلاس تک دانه است و دوقلو ندارد این گیلاس به صورت عمده به فروش میرسد و گیلاس در بسته بندی های پنج کیلویی است و محصول به صورت روزانه است گیلاس های آزادی و قاهری است 

 

شماره تماس:09203101581

آدرس: اصفهان میدان میوه تره بار شهرداری واقع در چهار راه جهاد میدان صارمیه غرفه ی 42

فروش گیلاس صادراتی اصفهان

فروش گیلاس صادراتی 

آگهی دهنده: امیرحسین شفیعیون

اصفهان - اصفهان

۱۳,۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1352

فروش گیلاس صادراتی 

صادر گیلاس به شهر های سرار ایران

این گیلاس به صورت تک دانه است دو قلو ندارد ظرف های آن به پنج کیلویی است  و این محصول  در دو نوع قاهری و آزادی است

شماره تماس:09203101581

آدرس: اصفهان چهاره راه جهاد فلکه ی صارمیه میدان شهرداری غرفه ی 42

قیمت گیلاس صادراتی

گیلاس تک دانه ی صادراتی در ظرف های پنج کیلویی به صورت عمده و روزانه در دو نوع قاهری و آزادی 

آگهی دهنده: امیرحسین شفیعیون

اصفهان - اصفهان

۱۴,۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1354

گیلاس تک دانه ی صادراتی در ظرف های پنج کیلویی به صورت عمده و روزانه در دو نوع قاهری و آزادی 

شماره تماس:09203101581

آدرس: اصفهان میدان میوه تره بار شهر داری چهار راه جهاد میدان شهرداری

فروش گیلاس اصفهان

گیلاس تک دانه ی اصفهان سالم و تازه در دو نوع قاهری و آزادی به صورت عمده 

آگهی دهنده: امیرحسین شفیعیون

اصفهان - اصفهان

۱۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1355

گیلاس تک دانه ی اصفهان سالم و تازه در دو نوع قاهری و آزادی به صورت عمده 

شماره تماس:09203101581

آدرس: اصفهان میدان میوه تره بار شهرداری غرفه 42

گیلاس

گیلاس صادراتی اصفهان در دو نوع قاهری و آزادی به صورت عمده و روزانه با کم ترین قیمت و بهترین کیفیت و ارسال آن به سراسر کشور 

آگهی دهنده: امیرحسین شفیعیون

اصفهان - اصفهان

۱۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1361

گیلاس صادراتی اصفهان در دو نوع قاهری و آزادی به صورت عمده و روزانه با کم ترین قیمت و بهترین کیفیت و ارسال آن به سراسر کشور 

شماره تماس:09203101581

آدرس: اصفهان میدان شهرداری غرفه ی 42

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
loader