آخرین قیمت ها

اصفهان - اصفهان

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2763

ساخت و فروش و قیمت دستگاه ساب سنگ
خط اسلب
قابل رقابت با دستگاه های خارجی
با کیفیت عالی
لینک کانال bazarbozorg_sang@

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2755

ساخت و فروش فرز آبی با طول برش 3/20 
شاسی دار
دینام 7/5 اسب
با قابلیت برش 45 درجه و فارسی بر
وزن 900 کیلو
طاهری
لینک کانال 
bazarbozorg_sang@

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2760

فروش دستگاه ساب سنگ 16 کله خط تایل
با کیفیت عالی
قابل رقابت با دستگاه های خارجی
لینک کانال
bazarbozorg_sang@

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2758

دستگاه ساب سنگ 16 کله خط تایل با کیفیت عالی قابل رقابت با دستگاه های خارجی
لینک کانال bazarbozorg_sang@

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 3205

دستگاه برش کاغذ رول به رول unimak ترکیه بدون کارکرد برش تا 150 سانت

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2754

ساخت و فروش فرز آبی 4 متری تیر آهنی میز 2/5 متری
با قابلیت ابزار پله
وزن 900 کیلو
مهرابی
لینک کانال bazarbozorg_sang@

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2756

قیمت فرز آبی با طول برش 2/5 متر
شاسی دار
دینام 3 اسب ایتالیایی ضد آب
قابلیت برش 45 درجه و فارسی بر
طاهری
لینک کانال 
bazarbozorg_sang@

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت فرز آبی

قیمت فرز آبی قیمت فرز فرز آبی فرز

ساخت و فروش و قیمت فرز آبی با طول برش 2/20 متر

آگهی دهنده: محمدرضا نصیری

اصفهان - اصفهان

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2757

ساخت و فروش و قیمت فرز آبی با طول برش 2/20 متر
شاسی دار
دینام 3 اسب ایتالیایی ضد آب
قابلیت برش 45 درجه و فارسی بر
طاهری
لینک کانال 
bazarbozorg_sang@

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت ساخت دستگاه ساب سنگ

قیمت ساخت دستگاه ساب سنگ قیمت ساخت دستگاه ساب ساخت دستگاه ساب سنگ دستگاه ساب سنگ ساب سنگ

ساخت دستگاه ساب سنگ 16 کله خط تایل با کیفیت عالی قابل رقابت با دستگاه های خارجی

آگهی دهنده: محمدرضا نصیری

اصفهان - اصفهان

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2759

ساخت دستگاه ساب سنگ 16 کله خط تایل با کیفیت عالی قابل رقابت با دستگاه های خارجی
لینک کانال
bazarbozorg_sang@

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2761

قیمت دستگاه ساب سنگ خط اسلب
با کیفیت عالی
قابل رقابت با دستگاه های خارجی
لینک کانال
bazarbozorg_sang@

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2762

ساخت و فروش دستگاه ساب سنگ خط اسلب
قابل رقابت با دستگاه های خارجی
با کیفیت عالی
لینک کانال
bazarbozorg_sang@

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2738

سفارش انواع فرز آبی
فرز آبی 4 متری با قابلیت ابزار پله
وزن 650 کیلو
برای سفارش فرز آبی با این شماره تماس بگیرید
09131268827

شماره تماس:09131268827

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
loader