آخرین قیمت ها

اصفهان - اصفهان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3712

فروش سنگ تراورتن عباس اباد 

سایز 40 طولی 

 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۳۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3713

سنگ تراورتن عباس اباد 

خرید سنگ 

فروش سنگ تراورتن 

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۲۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3714

فروش سنگ تراورتن 

خرید سنگ 

سایز 40 طولی 

 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3715

سنگ تراورتن عباس آباد 

سایز 40 طولی 

سنگ 

 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3716

سنگ مرمریت گل سنگ کرمان 

ضخامت 3.5 

سنگ کرمان 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱۷۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3717

قیمتن سنگ پله مرمریت ماکیاتو 

سنگ پله مرمریت 

سنگ 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3718

قیمت پله مرمرریت ارومیه 

سنگ 

پله مرمریت 

 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۲۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3719

فروش پله مرمریت سی مکان 

ضخامت 3.5 

قیمت 220 هزارتومان 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3720

فروش سنگ مرمریت سیرجان 

سایز 12*60 ضخامت 2 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3721

قیمت مرمریت سیرجان 

سایز 120*60 

ضخامت 2

 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3722

فروش سنگ مرمریت خوی 

سایز 60*60 

ضخامت 2 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 ماه پیش

شماره آگهی: 3723

فروش سنگ مرمریت سی مکان 

سایز 60*60 طولی 

ضخامت 2 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
ویژه

قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
ویژه

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
ویژه

رایگان

تهران - تهران
ویژه

قیمت : ۱۴۵,۰۰۰ تومان

اصفهان - آران وبیدگل
loader