آخرین قیمت ها

رایگان

قیمت هر کیلومتر

آخرین بروز رسانی

5 ماه پیش

شماره آگهی: 3748

شرکت جی سرویس 

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی و یخچالی وفریزی

تامین انوع کامیونت و کامیون یخچال و یخچال دار

تامین انواع کامیونت وکامیون یخچالی ارومیه ودرتمام نقاط استان

حمل ونقل یخچالداران ارومیه

تماس 24ساعته:

0922214383383

شماره تماس:09222143383

آدرس:حمل و نقل یخچالدران ارومیه

رایگان

قیمت هر کیلومتر

آخرین بروز رسانی

5 ماه پیش

شماره آگهی: 3749

شرکت جی سرویس

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی و یخچالی و فریزری

تامین انواع کامیونت و کامیون یخچال و یخچال دار 

تامین انواع کامیونت و کامیون یخچالی تبریز و درتمام نقاط استان

حمل و نقل یخچالداران تبریز 

تماس 24ساعته:

09222143383

شماره تماس:09222143383

آدرس:حمل و نقل یخچالدران تبریز

رایگان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

5 ماه پیش

شماره آگهی: 3750

شرکت جی سرویس

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل موتد غذایی و فاسد شدنی  و یخچالی و فریزری

تامین انواع کامیونت و کامیون یخچال و یخچال دار 

تامین انواع کامیونت کامیون یخچالی اردبیل و درتمام نقاط استان

حمل و نقل یخچالداران اردبیل 

تماس 24ساعته:

09222143383

شماره تماس:09222143383

آدرس:حمل و نقل یخچالدران اردبیل

رایگان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

5 ماه پیش

شماره آگهی: 3751

شرکت جی سرویس

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل مواد غذایی فاسد شدنی و یخچالی و فریزری

تامین انواع کامیونت و کامیون یخچال و یخچال دار

تامین انواع کامیونت و کامیون یخچالی زنجان و درتمام نقاط استان

حمل و نقل یخچالداران زنجان

تماس 24 ساعته:

09222143383

شماره تماس:09222143383

آدرس:حمل و نقل یخچالدران زنجان

رایگان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

5 ماه پیش

شماره آگهی: 3752

شرکت جی سرویس

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی و یخچالیو فریزری

تامین انواع کامیونت و کامیون یخچالو یخچال دار

تامین انواع کامیونت و کامیون یخچالی مشهد و تمام نقاط استان

حمل و نقل یخچالداران مشهد

تماس 24ساعته:

09222143383

 

شماره تماس:09222143383

آدرس:حمل و نقل یخچالدران مشهد

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1570

قیمت حمل بار با کامیون تک

از تهران به کرمانشاه

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1304

قیمت این نمونه طرح برابر با مبلغ 2500000 تومان است.

مدت نگارش یک هفته است.

برای خرید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس: اصفهان

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1550

قیمت حمل بار با کامیون تک

از تهران به تبریز

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1573

قیمت حمل بار با خاور مسقف و بغل بازشو

از تهران به زاهدان

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1559

قیمت حمل بار با کامیون جفت

از تهران به شیراز

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1576

قیمت حمل بار با تریلی

از تهران به زاهدان

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1566

قیمت حمل بار با کامیون تک

از تهران به یزد

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

loader