آخرین قیمت ها

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

3 ماه پیش

شماره آگهی: 1570

قیمت حمل بار با کامیون تک

از تهران به کرمانشاه

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر جلد

آخرین بروز رسانی

3 ماه پیش

شماره آگهی: 1304

قیمت این نمونه طرح برابر با مبلغ 2500000 تومان است.

مدت نگارش یک هفته است.

برای خرید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09198133353

شماره تماس:09198133354

آدرس: اصفهان

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

3 ماه پیش

شماره آگهی: 1550

قیمت حمل بار با کامیون تک

از تهران به تبریز

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

3 ماه پیش

شماره آگهی: 1573

قیمت حمل بار با خاور مسقف و بغل بازشو

از تهران به زاهدان

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

3 ماه پیش

شماره آگهی: 1559

قیمت حمل بار با کامیون جفت

از تهران به شیراز

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

3 ماه پیش

شماره آگهی: 1576

قیمت حمل بار با تریلی

از تهران به زاهدان

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

3 ماه پیش

شماره آگهی: 1566

قیمت حمل بار با کامیون تک

از تهران به یزد

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۷۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

3 ماه پیش

شماره آگهی: 1557

قیمت حمل بار با خاور مسقف و بغل بازشو

از تهران به شیراز

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

4 ماه پیش

شماره آگهی: 1556

قیمت حمل بار با تریلی

از تهران به اصفهان

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

4 ماه پیش

شماره آگهی: 1575

قیمت حمل بار با کامیون جفت

از تهران به زاهدان

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۶۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

4 ماه پیش

شماره آگهی: 1554

قیمت حمل بار با کامیون تک

از تهران به اصفهان

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر واحد

آخرین بروز رسانی

4 ماه پیش

شماره آگهی: 1546

قیمت حمل بار با کامیون تک

از تهران به مشهد

حمل انواع محموله های صنعتی، غذایی، پزشکی و دارویی در اوزان سبک و سنگین و بارهای ترافیکی در ابعاد مختلف از تهران به تمامی نقاط کشور

شرکت حمل و نقل آریا سرعت

با نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه صنعت حمل و نقل

شماره تماس:09197935643

آدرس: تهران

loader