آخرین قیمت ها

۴۵,۴۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

10 ساعت پیش

شماره آگهی: 2028

قیمت شهرک صنعتی ایزدخواست

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی ایزدخواست در سال 1398 

برای خرید زمین در شهرک صنعتی ایزدخواست به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اجاره کارگاه در اصفهان

اجاره کارگاه در اصفهان اجاره کارگاه کارگاه اجاره کارگاه اصفهان کارگاه در اصفهان

سوله ۱۳۰متر مجزا با درب کامل یک اداری یک نگهبانی برق ۳۲امپر حیاط دار دو تا ماشین جا میشه دستشویی اب شیرین تلفن امنیت کامل منطقه ای امن ادرس جاده حبیب اباد

آگهی دهنده: جعفر حسن نژاد

اصفهان - اصفهان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ساعت پیش

شماره آگهی: 3170

سوله ۱۳۰متر مجزا با درب کامل یک اداری یک نگهبانی برق ۳۲امپر حیاط دار دو تا ماشین جا میشه دستشویی اب شیرین تلفن امنیت کامل منطقه ای امن ادرس جاده حبیب اباد
ودیعه ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
اجاره ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
تماس
09131194068

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳۴,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

19 ساعت پیش

شماره آگهی: 1324

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی سرایان
قیمت زمین شهرک در سال 98
جهت خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۷۹,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

23 ساعت پیش

شماره آگهی: 2036

قیمت شهرک صنعتی نی ریز

برای خرید زمین در شهرک صنعتی نی ریز به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی نی ریز در سال 1398 موجود است.

 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۸۲,۸۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 602

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بهارستان

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای استان اصفهان مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 2137

قیمت شهرک صنعتی هرات

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی هرات در سال 1398 موجود است

برای اطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی هرات به شرکت شهرک های صنعتی یزد مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 2069

قیمت شهرک صنعتی آوج
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی آوج در سال 1398 موجود است
برای اطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی آوج به شرکت شهرک های صنعتی قزوین مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۴۹,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 2127

قیمت شهرک صنعتی الشتر

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی الشتر درسال 1398 موجود است

برای اطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی الشتر به شرکت شهرک های صنعتی لرستان مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۶۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 593

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی محمد آباد مرغ اصفهان

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای استان اصفهان مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۴۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 2288

قیمت شهرک صنعتی بردسیر
لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بردسیر درسال 1398 موجود است
برای اطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی بردسیر به شرکت شهرک های صنعتی کرمان مراجعه کنید
 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 روز پیش

شماره آگهی: 1268

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بندر ریگ

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

خوزستان - رامشیر

۲۶,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 روز پیش

شماره آگهی: 1975

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی رامشیر در سال 1398

برای خرید زمین در شهرک صنعتی رامشیر به شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.

قیمت شهرک صنعتی رامشیر

 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت : ۴۵,۴۰۰ تومان

فارس - ایزدخواست

قیمت : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - سرایان

قیمت : ۷۹,۰۰۰ تومان

فارس - نی ریز

قیمت : ۸۲,۸۰۰ تومان

اصفهان - بهارستان

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان

قزوين - آوج

قیمت : ۴۹,۵۰۰ تومان

لرستان - الشتر

قیمت : ۶۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - محمدآباد

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان

كرمان - بردسیر

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان

بوشهر - بندرریگ

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان

خوزستان - رامشیر
loader