آخرین قیمت ها

۱۸,۲۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 روز پیش

شماره آگهی: 2060

قیمت شهرک صنعتی حسن آباد

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی حسن آباد در سال 1398 موجود است

برای خرید واطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی حسن آباد به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۶۲,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

5 روز پیش

شماره آگهی: 2035

قیمت شهرک صنعتی سعادت شهر

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی سعادت  شهردر سال 1398 موجود است.

برای خرید زمین در شهرک صنعتی سعادت  شهر به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۴۷,۱۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

5 روز پیش

شماره آگهی: 2021

قیمت شهرک صنعتی آباده

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی آباده در سال 1398 موجود است

برای خرید زمین در شهرک صنعتی آباده به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۵۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 2027

قیمت شهرک صنعتی اوز

برای خرید زمین در شهرک صنعتی اوز به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی اوز در سال 1398 موجود است

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2935

یک واحد تولیدی شوریجات ترشیجات و خیار شور تخمیری در شیراز شهرک صنعتی مرودشت 
۱۶۰۰ متر زمین ۱۱۰۰ متر زیربنا سوله اداری و رفاهی 
با ادوات تولید به ارزش ۳۰۰ میلیون 
پروانه بهره برداری صنایع معادن و کد و سیب سلامت بهداشت و برند تجاری 
همه با ملک یک ملیارد و پانصد میلیون فقط تا اخر هفته بعلت مهاجرت 
ملک در حال تولید می باشد
تماس
09364497410
 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳۷,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2025

قیمت شهرک صنعتی اقلید1

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی اقلید1 در سال 1398 موجود است

برای خرید زمین در شهرک صنعتی اقلید1 به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۸۴,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2059

قیمت شهرک صنعتی نیرایی لامرد

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی نیرایی لامرد در سال 1398 موجود است

برای خرید واطلاعات بیشتر زمین در شهرک صنعتی نیرایی لامرد به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۴۹,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2032

قیمت شهرک صنعتی داراب

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی داراب در سال 1398 موجود است.برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی داراب به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳۳,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2022

قیمت شهرک صنعتی آباده طشک

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی آباده طشک در سال 1398 موجود است

برای خرید زمین در شهرک صنعتی آباده طشک به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۴۹,۷۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2056

قیمت شهرک صنعتی ده فاضل نی ریز

برای خرید زمین در شهرک صنعتی ده فاضل نی ریز به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی ده فاضل نی ریز در سال 1398

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳۶,۳۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2055

قیمت شهرک صنعتی جایدشت فیروزآباد

برای خرید زمین در شهرک صنعتی جایدشت فیروزآباد به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی جایدشت فیروزآباد در سال 1398

 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۴۹,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 2023

قیمت شهرک صنعتی ارسنجان

برای خرید زمین در شهرک صنعتی ارسنجان به شرکت شهرک های صنعتی فارس مراجعه کنید

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی ارسنجان در سال 1398 موجود است

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت : ۱۸,۲۰۰ تومان

فارس - حسن اباد

قیمت : ۶۲,۵۰۰ تومان

فارس - سعادت شهر

قیمت : ۴۷,۱۰۰ تومان

فارس - آباده

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان

فارس - اقلید

قیمت : ۴۹,۵۰۰ تومان

فارس - داراب

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان

فارس - آباده طشک

قیمت : ۴۹,۵۰۰ تومان

فارس - ارسنجان
ویژه

قیمت : ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فارس - جهرم
loader