آخرین قیمت ها

رایگان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

4 ساعت پیش

شماره آگهی: 2693

فروش مستربچ در اصفهان
با انواع مختلف رنگ ها
با بهترین قیمت ها و به صورت عمده
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
جهت سفارش مستربچ در اصفهان با وزن درخواستی با ما تماس حاصل فرمایید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

16 ساعت پیش

شماره آگهی: 2689

قیمت مواد مستربچ
با انواع مختلف رنگ ها
با بهترین قیمت ها و به صورت عمده
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی
برای سفارش مواد مستربچ با وزن و رنگ درخواستی با ما تماس حاصل فرمایید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۵۶,۷۶۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 2638

فروش مستر بچ PET WHITE
فروش مستر بچ پت سفید
با وزن 25
هر کیلو گرم 56760 تومان
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
با قیمت مناسب و به صورت عمده
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۶۱,۹۲۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

6 روز پیش

شماره آگهی: 2644

فروش مستربچ PET TR GREEN
فروش مستربچ پتر سبز
با وزن 225
هر کیلو گرم 61920 تومان
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
با قیمت مناسب و به صورت عمده
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 2685

قیمت مستربچ رنگی
با انواع مختلف رنگ ها
با بهترین قیمت ها و به صورت عمده
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی
برای سفارش مستربچ با رنگ ها و با وزن های درخواستی با ما تماس حاصل فرمایید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 2690

قیمت انواع مستربچ
با انواع رنگ ها و قیمت ها
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی
به صورت جزیی و عمده موجود است
برای سفارش مستربچ با وزن درخواستی با ما تماس حاصل فرمایید

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۵۱,۶۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 2596

قیمت مستر بچ TR MAGNETA
فروش مستر بچ مگنتا TR
با وزن 125
هر کیلو گرم 51600 تومان
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
با قیمت مناسب و به صورت عمده
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۵۶,۷۶۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 2640

فروش مستربچ PET YELLOW
فروش مستربچ پت زرد
با وزن 225
هر کیلو گرم 56760 تومان
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
با قیمت مناسب و به صورت عمده
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۵۶,۷۶۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2564

فروش مستر بچ مروارید طبیعی 
با وزن 275
قیمت کیلویی 56760
فروش مستر بچ  NATURAL PEARL
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی
با قیمت مناسب
به صورت عمده

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۶۸,۸۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2649

فروش مستربچ PET DARK BROWN
فروش مستربچ پت قهوه ای تیره
با وزن 100
هر کیلو گرم 68800 دتومان
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
با قیمت مناسب و به صورت عمده
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۵۱,۶۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2599

قیمت مستر بچ MAROON
فروش مستر بچ مارون
با وزن 950
هر کیلو گرم 51600 تومان
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
با قیمت مناسب و به صورت عمده
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۶۵,۳۶۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2582

فروش مستر بچ FL GREEN
فروش مستر بچ سبز FL
با وزن 225
هر کیلو گرم 65360 تومان
فروش انواع افزودنی های پلیمری و مواد اولیه پلاستیک
و پیگمنت های اروپایی
فروش انواع مستر بچ های PE و PET
با قیمت مناسب و به صورت عمده

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت : ۵۶,۷۶۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۶۱,۹۲۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۱,۶۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۶,۷۶۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۶,۷۶۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۶۸,۸۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۱,۶۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۶۵,۳۶۰ تومان

اصفهان - اصفهان
loader