آخرین قیمت ها

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

5 روز پیش

شماره آگهی: 3286

فروش کارخانه زغال فشرده
چابهار - منطقه آزاد
۱۶۰۰لیتر سهمیه سوخت ماهانه
۱۵۰۵ متر زمین جانمایی شده

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۳,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2019

قیمت شهرک صنعتی میرجاوه

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی میرجاوه در سال 1398

برای خرید زمین در شهرک صنعتی میرجاوه به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۸,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2020

قیمت شهرک صنعتی نصرت آباد

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی نصرت آباد در سال 1398

برای خرید زمین در شهرک صنعتی نصرت آباد به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳۳,۳۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1999

قیمت شهرک صنعتی ایرانشهر

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی ایرانشهر در سال1398

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی ایرانشهر به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2000

قیمت شهرک صنعتی ایرانشهر کارگاهی

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی ایرانشهر کارگاهی در سال1398

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی ایرانشهر کارگاهی به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۴۳,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2001

قیمت شهرک صنعتی چابهار

لیست قیمت زمین شهرک چابهار کارگاهی در سال1398 موجود است.

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی چابهار به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۳,۲۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2002

قیمت شهرک صنعتی خاش

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی خاش به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

لیست قیمت زمین شهرک خاش در سال1398 موجود است.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۷,۶۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2003

قیمت شهرک صنعتی زابل (محمد آباد)

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی زابل (محمد آباد) به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

لیست قیمت زمین شهرک زابل (محمد آباد) در سال1398 موجود است.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۵۲,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2004

قیمت شهرک صنعتی زاهدان

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی زاهدان به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

لیست قیمت زمین شهرک زاهدان در سال1398 موجود است.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۴۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2005

قیمت شهرک صنعتی زاهدان 1

لیست قیمت زمین شهرک زاهدان 1 در سال1398 موجود است.

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی زاهدان 1 به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2006

قیمت شهرک صنعتی زاهدان 2 (کارگاهی)

لیست قیمت زمین شهرک زاهدان 2 (کارگاهی) در سال1398 موجود است.

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی زاهدان 2 (کارگاهی) به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۳,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2007

قیمت شهرک صنعتی سراوان

لیست قیمت زمین شهرک سراوان در سال1398 موجود است.

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی سراوان به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - چابهار

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - میرجاوه

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - نصرت آباد

قیمت : ۳۳,۳۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - ایرانشهر

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - چابهار

قیمت : ۱۳,۲۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - خاش

قیمت : ۱۷,۶۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - محمدآباد

قیمت : ۵۲,۵۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - زاهدان

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - زاهدان

قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - زاهدان

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - سراوان
loader