آخرین قیمت ها

خط تولید آبمعدنی - آرت پک

سراسر کشور

آگهی دهنده: آرت پک

سيستان و بلوچستان - ایرانشهر

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر خط تولید

آخرین بروز رسانی

2 ماه پیش

شماره آگهی: 3412

سراسر کشور
ساخت کلیه ماشین آلات تولید و بسته بندی آب معدنی و آب آشامیدنی 
شامل ذخیره سازی آب خام، عملیات حرارتی، پر کردن ، دربندی، لیبل زنی ، بسته بندی می باشد
دستگاه بادکن پت اتوماتیک، 
دستگاه انسگرام بلر(ردیف کن ظرف)، 
دستگاه تری بلوک (شامل شستشو, پرکن و دربند)، 
دستگاه بر چسب زن OPP، 
دستگاه شرینک پک پیوسته(اورلپ)، 
ایرکانوایر مستقیم و منحنی، 
مخازن استیل،

شماره تماس:09152909099

آدرس: مشهد - بلوار آزادی

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر باب

آخرین بروز رسانی

8 ماه پیش

شماره آگهی: 3644

متراژ زمین ۲۴۰۰ متر
۵۴۰ متر سوله 
۳ واحد مجزا 
مجوز واردات سالینه ۳۰۰۰۰ تن انواع برنج 
سند ششدانگ

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۴۳,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

10 ماه پیش

شماره آگهی: 2001

قیمت شهرک صنعتی چابهار

لیست قیمت زمین شهرک چابهار کارگاهی در سال1398 موجود است.

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی چابهار به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲۹,۷۶۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

10 ماه پیش

شماره آگهی: 2013

قیمت شهرک صنعتی سوران

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی سوران به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

لیست قیمت زمین شهرک سوران در سال 1398 موجود است.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

10 ماه پیش

شماره آگهی: 2012

قیمت شهرک صنعتی زهک

لیست قیمت زمین شهرک زهک در سال 1398 موجود است.

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی زهک به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

10 ماه پیش

شماره آگهی: 2000

قیمت شهرک صنعتی ایرانشهر کارگاهی

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی ایرانشهر کارگاهی در سال1398

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی ایرانشهر کارگاهی به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۸,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 2020

قیمت شهرک صنعتی نصرت آباد

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی نصرت آباد در سال 1398

برای خرید زمین در شهرک صنعتی نصرت آباد به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۷,۶۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 2003

قیمت شهرک صنعتی زابل (محمد آباد)

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی زابل (محمد آباد) به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

لیست قیمت زمین شهرک زابل (محمد آباد) در سال1398 موجود است.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۳,۲۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 2009

قیمت شهرک صنعتی نیکشهر

لیست قیمت زمین شهرک نیکشهر در سال 1398 موجود است.

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی نیکشهر به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

 

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۲,۶۵۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 2018

قیمت شهرک صنعتی بنجار

لیست قیمت زمین شهرک بنجار در سال 1398.

برای اطلاعات بیشتر و خرید زمین در شهرک صنعتی بنجار به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۳,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 2019

قیمت شهرک صنعتی میرجاوه

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی میرجاوه در سال 1398

برای خرید زمین در شهرک صنعتی میرجاوه به شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 3286

فروش کارخانه زغال فشرده
چابهار - منطقه آزاد
۱۶۰۰لیتر سهمیه سوخت ماهانه
۱۵۰۵ متر زمین جانمایی شده

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت : ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - ایرانشهر

قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - چابهار

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - چابهار

قیمت : ۲۹,۷۶۰ تومان

سيستان و بلوچستان - سوران

رایگان

سيستان و بلوچستان - زهک

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - نصرت آباد

قیمت : ۱۷,۶۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - محمدآباد

قیمت : ۱۳,۲۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - نیک شهر

قیمت : ۱۲,۶۵۰ تومان

سيستان و بلوچستان - بنجار

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - میرجاوه

قیمت : ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سيستان و بلوچستان - چابهار
loader