شبکه اطلاع رسانی کود شیمیایی و کود طبیعی

سامانه خرید و فروش انواع کود کشاورزی

آخرین تغییرات امروز بازار کود کشاورزی و شیمیایی

اطلاع از قیمت کود و مواد شیمیایی


درخواست های خرید و فروش فوری

آخرین قیمت ها

۱۰۰ تومان

قیمت هر کیلو گرم

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 4194

تولید و فروش انواع کودهای صنعتی و کودهای کشاورزی در ایران

تلفن: 91012323-021

 

موبایل: 09120783274

 

واتساپ و تلگرام : 09120783274

شماره تماس:09120783274

آدرس:

خوزستان - آبادان

۴۵۳,۷۵۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1664

قیمت زمین شهرک صنعتی آبادان ۲ سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.

شماره تماس:09190555510

آدرس:

۳۳,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1724

قیمت زمین شهرک صنعتی امیدیه سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.
قیمت : ۳۳/۵۰۰ تومان هر متر مربع

شماره تماس:09190555510

آدرس:خوزستان.شهرک صنعتی امیدیه

۵۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1725

قیمت زمین شهرک صنعتی اندیمشک ۱ سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.
http://isipo.ir
قیمت : ۵۵/۰۰۰ تومان هر متر مربع

شماره تماس:09190555510

آدرس:خوزستان.شهرک صنعتی اندیمشک

خوزستان - اندیمشک

۴۹,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1726

قیمت زمین شهرک صنعتی اندیمشک ۲ سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.
http://isipo.ir
قیمت : ۴۹/۰۰۰ تومان هر متر مربع

شماره تماس:09190555510

آدرس:خوزستان.شهرک صنعتی اندیمشک ۲

۱۵۱,۸۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1728

قیمت زمین شهرک صنعتی اهواز ۱ سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.
http://isipo.ir
قیمت : ۱۵۱/۸۰۰ تومان هر متر مربع

شماره تماس:09190555510

آدرس:خوزستان.شهرک صنعتی اهواز ۱

۱۱۴,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1731

قیمت زمین شهرک صنعتی اهواز ۲ سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.
http://isipo.ir
قیمت : ۱۱۴/۰۰۰ تومان هر متر مربع

شماره تماس:09190555510

آدرس:خوزستان.شهرک صنعتی اهواز

۱۸۷,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1732

قیمت زمین شهرک صنعتی اهواز ۳ سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.
http://isipo.ir
قیمت : ۱۸۷/۰۰۰ تومان هر متر مربع

شماره تماس:09190555510

آدرس:خوزستان.شهرک صنعتی اهواز۳

۹۳۷,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1733

قیمت زمین شهرک صنعتی اهواز ۴ سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.
http://isipo.ir
قیمت : ۹۳۷/۰۰۰ تومان هر متر مربع

شماره تماس:09190555510

آدرس:خوزستان.شهرک صنعتی اهواز ۴

۳۳,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1734

قیمت زمین شهرک صنعتی ایذه سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.
http://isipo.ir
قیمت : ۳۳/۰۰۰ تومان هر متر مربع

شماره تماس:09190555510

آدرس:خوزستان.شهرک صنعتی ایذه

۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1735

قیمت زمین شهرک صنعتی باغملک سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.
http://isipo.ir
قیمت : ۴۰/۰۰۰ تومان هر متر مربع

شماره تماس:09190555510

آدرس:خوزستان.شهرک صنعتی باغ ملک

خوزستان - بندرامام خمینی

۴۸,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1736

قیمت زمین شهرک صنعتی بندر امام خمینی سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنید.
http://isipo.ir
قیمت : ۴۸/۵۰۰ تومان هر متر مربع

شماره تماس:09190555510

آدرس:خوزستان.شهرک صنعتی بندر امام خمینی

قیمت : ۴۵۳,۷۵۰ تومان

خوزستان - آبادان

قیمت : ۳۳,۵۰۰ تومان

خوزستان - امیدیه

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان

خوزستان - اندیمشک

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان

خوزستان - اندیمشک

قیمت : ۱۵۱,۸۰۰ تومان

خوزستان - اهواز

قیمت : ۱۱۴,۰۰۰ تومان

خوزستان - اهواز

قیمت : ۱۸۷,۰۰۰ تومان

خوزستان - اهواز

قیمت : ۹۳۷,۰۰۰ تومان

خوزستان - اهواز

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان

خوزستان - ایذه

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان

خوزستان - باغ ملک

قیمت : ۴۸,۵۰۰ تومان

خوزستان - بندرامام خمینی
loader