آخرین قیمت ها

۴۳,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 روز پیش

شماره آگهی: 1362

قیمت زمین شهرک صنعتی کاشمر2
لیست قیمت زمین سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

5 روز پیش

شماره آگهی: 2980

کارخانه داروسازی غیر فعال در شهر مشهد
دارای پروانه فعالیت
متراژ ۲۷۶۰۰متر
دارای سند شش دانگ
مبلغ ۳۰ میلیارد فوری فروشی
تماس 
09331764695

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

5 روز پیش

شماره آگهی: 3121

فروش دستگاه مینی پک کابینی
فروش انواع ماشین آلات بسته بندی

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

فروش کارخانه تولیدی در مشهد

فروش کارخانه تولیدی در مشهد فروش کارخانه تولیدی کارخانه تولیدی در مشهد کارخانه تولیدی کارخانه

کارخانه با دوهزار متر زمین به ابعاد 40*50 و1100 متر ابنیه شامل سوله انکس ساختمان اداری وسرایداری ودرختان میوه دارای اب برق گاز ودوخط تلفن با تمام مجوز های لازم سند ملکی به همراه برند مربوطه با موقعیت عالی واینده رو به رشد (فق...

آگهی دهنده: جعفر حسن نژاد

خراسان رضوي - مشهد

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

6 روز پیش

شماره آگهی: 2878

کارخانه با دوهزار متر زمین به ابعاد 40*50 و1100 متر ابنیه شامل سوله انکس ساختمان اداری وسرایداری ودرختان میوه دارای اب برق گاز ودوخط تلفن با تمام مجوز های لازم سند ملکی به همراه برند مربوطه با موقعیت عالی واینده رو به رشد (فقط تماس) مناسب باغ تالار
قیمت کل: ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مشهد می باشد

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۱۳,۲۵۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 1363

دسترسی به لیست قیمت زمین شهرک صنعتی جغتای
قیمت زمین در سال 98

خرید و فروش زمین در این شهرک صنعتی در شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

خراسان رضوي - مشهد

۶,۴۰۰ تومان

قیمت هر عدد

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 1621

آب معدنی کوچک ۶۷۰۰ بزرگ ۶۴۰۰
۳۰۰شل کوچک ۱۵ شل بزرگ موجود

شماره تماس:09215341186

آدرس: مشهد

۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 3122

فروش دستگاه پرکن روغن صنعتی
فروش دستگاه پرکن روغن صنعتی شش نازل با شرینک پک

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 هفته پیش

شماره آگهی: 1345

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی عطار در نیشابور
لیست قیمت سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۲۸,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1364

قیمت زمین شهرک صنعتی خرگرد در خواف خراسان رضوی
لیست کامل قیمت سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس:اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۱۴,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 1328

قیمت زمین شهرک صنعتی بجستان
قیمت در سال 98
جهت خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۱۹,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1392

قیمت زمین شهرک صنعتی میان جلگه نیشابور
سال 98
جهت خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۲۱,۲۵۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

3 هفته پیش

شماره آگهی: 1389

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی داورزن
سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان

خراسان رضوي - کاشمر

قیمت : ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خراسان رضوي - مشهد

قیمت : ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خراسان رضوي - مشهد

قیمت : ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خراسان رضوي - مشهد

قیمت : ۱۳,۲۵۰ تومان

خراسان رضوي - جغتای

قیمت : ۶,۴۰۰ تومان

خراسان رضوي - مشهد

قیمت : ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خراسان رضوي - مشهد

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان

خراسان رضوي - نیشابور

قیمت : ۲۸,۵۰۰ تومان

خراسان رضوي - خواف

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان

خراسان رضوي - بجستان

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان

خراسان رضوي - نیشابور

قیمت : ۲۱,۲۵۰ تومان

خراسان رضوي - داورزن
loader