آخرین قیمت ها

۳۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1268

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بندر ریگ

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۱۶,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1272

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی دلوار

سال 98

به منظور خرید زمین در شهرک صنعتی دلوار به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۴۸,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

12 ماه پیش

شماره آگهی: 1270

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بوشهر2

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1266

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی اهرم

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۶۴,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1267

قیمت زمین شهرک صنعتی برازجان

لیست قیمت زمین شهرکهای صنعتی بوشهر در سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

فروش کارخانه در گناوه

فروش کارخانه در گناوه فروش کارخانه کارخانه کارخانه در گناوه فروش کارخانه گناوه

فروش فوری کارخانه به مساحت حدود 3000 متربازیربنای سالن تولید(سوله) 770 متر دارای اب گاز برق ادرس گناوه جاده برازجان بعدازپلیس راه سر سه راه داخل شهرک صنعتی ..

آگهی دهنده: جعفر حسن نژاد

بوشهر - بندرگناوه

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 3288

فروش فوری کارخانه به مساحت حدود 3000 متربازیربنای سالن تولید(سوله) 770 متر دارای اب گاز برق ادرس گناوه جاده برازجان بعدازپلیس راه سر سه راه داخل شهرک صنعتی ..

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1274

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی کنگان

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۲۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1275

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی چغادک

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۲۳,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1276

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بندردیلم

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1277

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی دریایی بوشهر

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهرمراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1269

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بوشهر1

سال 98

جهت خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۱۸,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1271

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی خورموج

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان

بوشهر - بندرریگ

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان

بوشهر - دلوار

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان

بوشهر - بوشهر

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان

بوشهر - اهرم

قیمت : ۶۴,۰۰۰ تومان

بوشهر - برازجان

قیمت : ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوشهر - بندرگناوه

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان

بوشهر - چغادک

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان

بوشهر - بندردیلم

قیمت : ۳۱۰,۰۰۰ تومان

بوشهر - بوشهر

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان

بوشهر - خورموج
loader