آخرین قیمت ها

اصفهان - اصفهان

۱۱۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 3709

قیمت سنگ تراورتن عباس آباد 

سایز 30 طولی شمش 

سنگ تراورتن عباس آباد 

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 3710

فروش سنگ تراورتن عباس آباد 

سایز 40 طولی 

سنگ تراورتن عباس آباد 

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 روز پیش

شماره آگهی: 3711

فروش سنگ تراورتن عباس اباد 

خرید سنگ 

سایز 40 طولی 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - بویین ومیاندشت

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر باب

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 3675

متراژ 200 متر

دارای سند اداری 

 

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر باب

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 3676

متراژ زمین 5000 متر

متراژ سوله 1700 متر

متراژ اداری 210  متر

سند 6 دانگ 

 

 

شماره تماس:09190555510

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - آران وبیدگل

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر باب

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 3678

متراژ زمین 300 متر

دارای آب و برق و گاز 

 

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر باب

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 3682

متراژ کل 3800 متر

متراژاداری 100 متر 

دارای سند 

 

 

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

رایگان

قیمت هر باب

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 3683

متراژ کل 6020 

متراژ سالن 2000 متر 

مناسب برای کارخانه سنگبری 

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 3693

تراورتن عباس آباد 

سایز 40 طولی 

 

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 3694

تراورتن عباس آباد 

سایز 40 طولی 

سنگ تراورتن 

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

اصفهان - اصفهان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 3695

فروش سنگ تراورتن 

سایز 40 طولی 

سنگ تراورتن 

شماره تماس:09190291470

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۹۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

2 روز پیش

شماره آگهی: 3697

سنگ تراورتن 

سایز 40 طولی 

قیمت 90000 هزار تومان 

شماره تماس:09131268827

آدرس:بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۹۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - بویین ومیاندشت

قیمت : ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - آران وبیدگل

قیمت : ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - زیار

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
ویژه

قیمت : ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
ویژه

قیمت : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
ویژه

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
ویژه

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
ویژه

رایگان

اصفهان - اصفهان
ویژه

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
ویژه

قیمت : ۶۸,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
ویژه

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
loader